img|img

Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BSI) được thành lập vào ngày 06/12/2007 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/UBCK-GP của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Hiện nay, BSI đang hoạt động với số vốn điều lệ là 400 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán:

  1. Môi giới chứng khoán
  2. Lưu ký chứng khoán
  3. Tư vấn đầu tư chứng khoán
  4. Tự doanh chứng khoán
  5. Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  6. Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  7. Xác định giá trị doanh nghiệp

Mục tiêu của chúng tôi là luôn đồng hành với sự phát triển của thị trường tài chính, hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân, cung cấp công cụ đầu tư tối ưu và đưa ra giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy sự phát triển và tạo thêm các giá trị gia tăng cho khách hàng.

 

THÔNG ĐIỆP TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

BSI hướng đến sự phát triển bền vững, an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Mục tiêu của BSI là luôn đồng hành cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân, cung cấp công cụ đầu tư tối ưu và đưa ra giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy sự phát triển và tạo thêm các giá trị gia tăng cho khách hàng.

BSI tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ dựa trên hai giá trị cốt lõi quan trọng nhất là CON NGƯỜICÔNG NGHỆ.

Về con người: BSI tiếp tục với định hướng mở rộng đội ngũ nhân lực đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, BSI đề cao đạo đức nghề nghiệp nhằm đạt được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

Về công nghệ: BSI tiếp tục kiên định với định hướng không ngừng đầu tư nghiên cứu, tận dụng mọi thế mạnh công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao nhất, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận thiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mới với sự hài lòng cao.

Intermet